Hướng dẫn tự tay làm một bể tép cảnh mini để bàn Xin chào ! nay rảnh rỗi không biết làm gì mà tiết trời miền bắc lại đang dần mát mẻ,  rất phù hợp cho việc chơi thủy sinh ...